Plamienky vianočných sviec v rodine Bangovcov

Rozhovor.