Slovenským letiskám sa tento rok darilo, letisko Piešťany takmer zlikvidovali

Podľa aktuálnych vyjadrení zástupcov štyroch slovenských letísk tento rok zaznamenali jednoznačné rozvojové impulzy. Rok 2016 mali veľmi úspešný. Televízia Markíza priniesla tento týždeň zhodnotenie prevádzky niekoľkých letísk. Na začiatku poznamenali, že kým Piešťanské letisko bojuje o svoje prežitie, tak nárast prepravených pasažierov zaznamenali na väčšine slovenských letiskách. Aj na tých, ktoré sa veľkosťou podobajú tomu piešťanskému. Samozrejme najviac pasažierov sa prepraví cez Bratislavské letisko. Tento rok očakávajú okolo 1 750 000 cestujúcich. Počet pasažierov stúpol na tomto letisku asi o 13% oproti minulému roku. Tento rok pridali šesť nových destinácií, do ktorých sa z tohto letiska lieta. Košické letisko sa taktiež vyvíja smerom dopredu. Tento týždeň prepravili 400 tisíceho pasažiera za rok 2016. To sú samozrejme neporovnateľné čísla s tými, ktoré sa dosiahli na letisku Piešťany. Dva roky sa vraj darilo aj Popradskému letisku, ktoré za toto obdobie prepravilo tri krát viac pasažierov ako v minulosti. Do konca októbra bolo za tento rok na letisku prepravených viac ako 76 000 cestujúcich. To je taktiež obrovský rozdiel oproti letisku Piešťany. To ráta pasažierov v niekoľkých tisícoch ročne. Najdôležitejšou informáciou je, že Popradské letisko dojednáva aj nové spolupráce, o ktoré by letisko Piešťany stálo tiež. Tento rok ich potešila najmä spolupráca s Izraelom, s letiskom v Tel Avive. O spolupráci s Tel Avivom sa hovorilo aj pri diskusiách o letisku Piešťany. Ukazuje sa, že letisko Poprad uviedlo svoje plány viac do praxe ako na piešťanskom letisku. To už dlhšiu dobu stagnuje. Najpodobnejším letiskom tomu piešťanskému je letisko Sliač. Fungujú v zmiešanom vojensko-civilnom režime. Vyvíjajú snahu aby rozšírili svoju komerčnú ponuku civilných letov. Podľa vyjadrenia zástupcu tohto letiska rokujú o pravidelných letoch s letiskom v Prahe, Berlíne, Mníchove a Londýne. Svoju budúcnosť vidia pozitívne. Z týchto štyroch letísk iba piešťanské nevie nájsť konkrétne rozvojové impulzy a nevidí svoju budúcnosť ružovo, ak sa nestane zázrak podobný tomu, čo sa mal udiať na poslednom valnom zhromaždení. Letisko iba tesne uniklo priepasti procesu likvidácie spoločnosti. Najobjektívnejšou príčinou prečo má piešťanské letisko problémy je pravdepodobne blízkosť Bratislavského letiska. Dôležité bude v tomto čase prísť na to ako sa to dá a nie naopak, pretože aj letisko Sliač robí konkrétne kroky na rozvoj. To, že ako to nejde počúvame hlavne posledné mesiace. Iné letiská podobné piešťanskému ako je letisko Poprad alebo Sliač sú dôkazom toho, že riešenia existujú. Na novembrovom valnom zhromaždení letiska Piešťany predseda predstavenstva Tibor Mikuš obhajoval doterajšiu prácu vedenia letiska a môžeme dúfať, že možným vstupom investora príde k obratu v doterajšom vývoji letiska.