Práve teraz: POSLANCI NEZVÝŠILI PRIMÁTOROVI PLAT ANI o EURO !

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany schválilo zrušenie bodu týkajúceho sa zvýšenia platu primátora. Prvotný návrh bolo zvýšenie platu o 40%, to znamená o sumu 1020,80 eur + odvody. Spolu približne 18 000,- eur za rok 2017. Diskusia poslancov bola dosť emotívna ale aj racionálna. O tejto téme pripravujeme reportáž.