Ako dopadlo posledné tohtoročné rokovanie poslancov zastupiteľstva?

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/12_december/Z_53_ako_dopadlo_MsZ.mp4″ template=“mediaelement“]

Máme za sebou 9-te a zároveň posledné tohtoročné zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 15. decembra. Celé rokovanie Mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť na web stránke TV Piešťany. Ani tomuto zasadnutiu respektíve poslancom nemožno uprieť zmysel pre rokovací maratón. V Piešťanoch sa to stáva štandardom. Poslanci aj na svojom poslednom stretnutí dokázali rokovať až do druhého dňa. Prekročili aj hodinu dvanástu ale na konci hrozilo to, že sa bude musieť pokračovať v piatok, pretože z rokovania predčasne odišlo viacero poslancov a chýbala potrebná nadpolovičná väčšina.
Do programu posledného rokovania poslancov boli zaradené veľmi zaujímavé body. Najdôležitejšími bodmi boli bezpochyby návrhy rozpočtov mestských organizácií ako je Mestská knižnica, Služby mesta Piešťany a Mestské kultúrne stredisko. V súhrne ale išlo o schválenie celkového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017. S problémami bol nakoniec rozpočet schválený. Z rokovania o tomto bode pripravujeme samostatnú reportáž, pretože budúcoročný rozpočet ovplyvní určité odvetvia, najmä kultúru. Tá totiž dostane menej ako minulý rok. Na zastupiteľstvo prišla jedna obyvateľka Piešťan vyjadrila nespokojnosť s postojom mesta ku kultúre a ku všetkým mestským organizáciám.
Jednoznačne najkonfliktnejším bodom na rokovaní zastupiteľstva bol bod týkajúci sa zvýšenia platu primátora na rok 2017 o 40%. Aj o tejto otázke pripravujeme samostatnú reportáž, pretože na rokovaní odznelo veľmi veľa zaujímavých vyjadrení poslancov. Pred samotným zastupiteľstvom sa stala táto otázka pre verejnosť určite tou najzaujímavejšou a zároveň najkontroverznejšou. Na sociálnych sieťach sa spustila búrlivá diskusia o tom, či si primátor zaslúži zvýšenie platu alebo nie. Veľká väčšina ľud&iacu te; sa vyjadrila proti zvýšeniu platu a tak aj dopadlo hlasovanie v zastupiteľstve. Tento rok už teda ľudia nebudú mať možnosť vidieť ďalšie rokovanie zastupiteľstva. Sviatky klopú na dvere a veríme, že obyvatelia Piešťan budú mať lepší program, ako je sledovanie hádok poslancov, ktoré niekedy nemajú konca a zároveň často ani neriešia každodenné problémy obyvateľov mesta.