Zvýšenie platu primátora odložili pravdepodobne na budúci rok

Jednoznačne najkonfliktnejším bodom na rokovaní mestského zastupiteľstva bol bod týkajúci sa zvýšenia platu primátora na rok 2017. Viceprimátor Michal Hynek navrhol zvýšenie o 40% a to predstavuje zvýšenie čistého mesačného platu pravdepodobne o sumu 1020,- eur. Celkový dopad na rozpočet mesta by ale predstavoval hodnotu približne 18 000,- eur. Potvrdil to zamestnanec mesta priamo na zasadnutí.
Týždeň pred samotným zastupiteľstvom sa táto otázka stala pre verejnosť tou, ktorej venovali mimoriadnu pozornosť. Na sociálnych sieťach sa spustila búrlivá diskusia o tom, či si primátor zaslúži zvýšenie platu alebo nie. Veľká väčšina ľudí sa vyjadrila jednoznačne proti akémukoľvek zvýšeniu platu primátora. Diskusia v zastupiteľstve stojí za povšimnutie, pretože s veľkou pravdepodobnosťou možno povedať, že ovplyvnila aj názory niektorých poslancov a aj samotné hlasovanie. Najväčší vplyv na hlasovanie mal návrh o neverejnom tajnom hlasovaní o tejto otázke. Obyvatelia mesta by sa takýmto spôsobom nedozvedeli, ktor ý poslanec ako hlasoval. Dvaja poslanci za klub Spoločne pre Piešťany v diskusii o tomto bode naznačili, že by podporili zvýšenie platu primátorovi o nižšiu sumu ako sa navrhovala. Po úvodnom prednesení návrhu a dôvodov na zvýšenie platu primátora vystúpil šéf právneho oddelenia Pavol Vermeš. Zopakoval všetky dôvody na zvýšenie platu s dôrazom na to, že na primátora sa zabudlo aj pri odmenách ale všetci zamestnanci úradu odmeny dostali. Viceprimátor Michal Hynek na úvod diskusie zvýraznil dôvod zvýšenia a to je ten, že doterajší plat primátora Piešťan je veľmi nízky.
Reakcie poslancov nenechali na seba dlho čakať a postupne prichádzali jednotlivé protiargumenty a protinávrhy.
Do diskusie sa zapojil aj druhú viceprimátor Tomáš Hudcovič, ktorý vidí v Piešťanoch pozitívny vývoj a naznačil to, čo poslanec Brna, že by si primátor zaslúžil nižšie zvýšenie platu, ako je navrhnuté.
Na konci diskusie navrhol bývalý primátor Remo Cicutto úplné stiahnutie návrhu na zvýšenie platu primátora. O tomto návrhu sa následne aj hlasovalo a výsledok hlasovania celú diskusiu o zvýšení platu rýchlo ukončil. Poslanci asi pochopili, že táto otázka je veľmi citlivá a podaná v nevhodnom čase. Z plánovaného tajného hlasovania nebolo taktiež nič.