Spomienka na významného piešťanského rabína

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/12_december/Z_53_spomienka_na_rabina.mp4″ template=“mediaelement“]

V piatok 16. decembra Piešťany zažili mimoriadne zaujímavú a hodnotnú návštevu. Do Piešťan po 76 rokoch prišli potomkovia uznávaného židovského učenca a zároveň bývalého piešťanského rabína Yisachara Shlomo Teichtala.
Yisachar Shlomo Teichtal sa narodil v roku 1885 a od roku 1921 pôsobil ako rabín v Piešťanoch. V Piešťanoch pôsobil v medzivojnovom období a ostal tu aj po roku 1938, keď začalo prenasledovanie židovského obyvateľstva. Zažil ponižovanie svojich blízkych a deportácie mnohých svojich priateľov a susedov. Vo svojich knihách podporoval návrat Židov do Izraela. Neskôr sa skrýval v Budapešti. Keď sa na Slovensko vrátil, Nacisti ho našli a odvliekli do koncentračného tábora a zavraždili ho cestou do koncentračného tábora Mauthausen.
Potomkovia Yisachara Shlomo Teichtala sa 76 rokov po jeho smrti do Piešťan vrátili, aby si ho uctili a odhalili mu pamätnú tabuľu. Vybrali miesto historicky spojené so židovskou komunitou a to parčík za gymnáziom Pierra de Coubertina. Miesto, kde kedysi stála piešťanská synagóga. Pre Piešťany vzácnu návštevu sprevádzal súčasný piešťanský rabín Zev Stiefel. Stretnutie so zástupcom mesta sa uskutočnilo na mestskom úrade. Primátor sa ho pre chorobu nezúčastnil, tak mesto reprezentoval druhý viceprimátor Tomáš Hudcovič. Stretnutie sa nieslo vo veľmi priateľskej a úctivej atmosfére. Potomkovia bývalého rabína ocenili záujem mesta o stretnutie a vzájomnú spomienku na ich vzácneho predka. Na konci stretnutia na mestskom úrade rodina bývalého rabína prijala niekoľko darov od mesta, aby mali peknú spomienku na Piešťany a aby sa sem čo najskôr vrátili. Potom nasledovalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule, ktorá bude pripomínať život tohto celosvetovo uznávaného rabína. Stretnutie a odhalenie pamätnej tabule sa uskutočnilo aj pri príležitosti 70-tich narodenín vnuka, ktorý nosí rovnaké meno a ktorý prežil holokaust. Odhalenie pamätnej tabule bolo charakteristické výraznou úctou, ktorú venovali svojmu predkovi. Veríme, že sa potomkovia rabína Teichtala do Piešťan čoskoro vrátia a strávia tu viac času, ako iba niekoľko dní.