V roku 2017 sa bude menej kosiť, menej zametať, menej opravovať cesty…

Na decembrovom rokovaní mestského zastupiteľstva sa prejednával a schvaľoval rozpočet Služieb mesta Piešťany. Tie ako všetci vieme majú na zodpovednosti čistotu mestského parku, čistotu ulíc, výsadbu, kosenie, správu fontán a iné úlohy, ktoré boli už aj po minulé roky kritizované. Napriek tomu sa vedenie mesta rozhodlo, že sa rozpočet tejto organizácii zníži. Rozpočet je síce na prvý pohľad navýšení oproti roku 2016 o sumu 8 081,-€ ale v konečnom dôsledku je nižší, ako minulý rok a pocíti sa to vo výkone činnosti Služieb mes ta. V rozpočte na rok 2017 navrhlo vedenie mesta oproti roku 2016 znížiť náklady na údržbu a spravovanie majetku až o 68 684,-€ napriek skutočnosti, že Služby mesta Piešťany v súčasnej dobe spravujú majetok mesta vo výške 32 601 532,-€. Na začiatku diskusie o tomto bode vystúpil poslanec Jančovič, ktorý poukázal na skutočnosť, že Piešťany majú cieľ zvyšovať cestovný ruch na čo sa vynakladá každý rok viac peňazí ale tieto sa môžu minúť účinku.
Napriek sťažnostiam obyvateľov každoročne klesajú finančné prostriedky na údržbu majetku mesta. To isté platí aj pre rok 2017. Zníženie dotácií na údržbu sa prejaví v zredukovaní kvality a objemu prác súvisiacich so správou majetku mesta. Opis návrhu rozpočtu otvorene hovorí o tom, že sa budúci rok budú menej zametať ulice, zníži sa intenzita kosenia, nebudú sa čistiť kanalizačné vpuste, budú sa menej opravovať cesty a výtlky a zredukujú sa opravy lavičiek, detských ihrísk, autobusových zastávok a budov. Z rozpočtu Služieb mesta Piešťany sú vyňaté náklady na odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. Všetky uvedené skutočnosti nenechali chladnými niekoľko poslancov zastupiteľstva.
O správnosti rozhodnutia mesta o škrtaní peňazí, ktoré mali byť použité na čistenie, kosenie a iné nevyhnutné činnosti spochybnila aj samotná riaditeľka Služieb mesta. Zároveň sa obáva, že nebude ani na základné havarijné činnosti a opravy.