Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/12_december/Dokument_SO_skola_zahradnicka_PN.mp4″ template=“mediaelement“]

Dejiny SOŠ záhradníckej v Piešťanoch sa začínajú písať 1.septembra 1968. Odvtedy sa mnohé v škole vybudovalo, vylepšilo, pristavalo a zveľadilo. Každý nový školský rok je výzvou pre pedagogický zbor i žiakov, ktorí svojou aktívnou prácou a vzdelávaním prispievajú k upevňovaniu dobrého mena v odbore záhradníctva, ovocinárstva či flóristiky.
Samotní žiaci oceňujú kvalitu a spôsob vzdelávania i prax, v ktorej si cibria svoje záhradnícke zručnosti.
Žiaci v 3. ročníku absolvujú individuálnu prax v rôznych záhradníckych a flóristických podnikoch. Škola má tiež dlhoročné dobré vzťahy so zahraničnými firmami. Toto je prax, ktorá pomáha žiakom zorientovať sa aj na zahraničnom trhu, žiaci si prirodzene zlepšujú cudzí jazyk a vylepšujú komunikačné schopnosti. Zahraničná prax prebieha v spolupráci s partnerskými školami a inštitúciami v Českej republike, v Rakúsku, Poľsku, Španielsku, na Malorke, na Ukrajine i vo Francúzsku.
Súčasťou školy je tiež školský internát, jedáleň, knižnica, telocvičňa, športový areál, posilňovňa, tenisové kurty, multimediálna učebňa, E-Beamová učebňa, internet. Okrem štandardne zariadených tried sú súčasťou školského areálu skleníky, fóliovník, demonštračné plochy, sad, botanická záhrada, rozárium, ovocná a okrasná škôlka, meristémové laboratórium, v ktorom sa žiaci oboznamujú s novými technológiami pri pestovaní rastlín.
Komfort, príjemná atmosféra a pekné prostredie nie sú jediné devízy, ktoré SOŠ poskytuje svojim študentom. Veľkým plusom školy sú tiež rôzne aj mimoškolské aktivity, ktoré ozvláštňujú život celej školskej komunity. Aspoň niektoré si pripomeňme z tohto školského roku.
O tom, že žiaci i učitelia vedia pomôcť aj zeleni v meste, vysúkajú rukávy a pustia sa do práce svedčí aj ich dobrovoľnícka aktivita, vďaka ktorej sa betónový priestor starej tržnice mohol konečne trochu zazelenať.
SOŠ záhradnícka v kategórií Najkrajšia kompozícia vystaveného ovocia – Mladí ovocinári už po 7. krát získala prvé miesto v súťaži Jahrada v Trenčíne.
I keď príde jeseň a zima sa snaží prebrať svoje žezlo moci nad prírodou, to neznamená pre záhradníka, že odloží náradie do pivnice a začína oddych. Naopak na rad prichádzajú nové aranžmány jesenného, adventného či vianočného charakteru.
Okrem priestorov školy vianočnú výzdobu môžeme vidieť napríklad aj v átriu Slovenského rozhlasu v Bratislave.
SOŠ záhradnícka v Piešťanoch žije v čulom kontakte s verejnosťou aj prostredníctvom predaja svojich produktov.
Školský rok 2016/2017 si v tomto období ukrajuje už prvú polovicu svojho koláča. 8. decembra ste si mohli školu prezrieť počas dňa otvorených dverí. Ak ste to nestihli, nezúfajte. Dvere školy sú počas pracovných dní stále otvorené pre všetkých záujemcov. Po telefonickom dohovore je možné školu navštíviť, prezrieť si jej priestory, porozprávať sa o možnostiach štúdia, prípadne si zakúpiť niečo z aranžmánov, ktoré vám padnú do oka.