Téma Letiska Piešťany sa znovu vrátila na pôdu zastupiteľstva!

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2016/12_december/Z_53_MsZ_letisko_december.mp4″ template=“mediaelement“]

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany na decembrovom rokovaní odhlasovalo Letisku Piešťany oslobodenie od dane z pozemkov. Týka sa to výhradne pozemkov funkčne spojených so stavbami slúžiacimi verejnej doprave. Výška oslobodenia predstavuje sumu 55 469 € a dotkne sa dvoch daňových subjektov a to nie len Letiska Piešťany ale aj Železníc Slovenskej republiky. Železníc ale iba v sume asi 100,- eur a zostatok asi 55 369 € sa týka Letiska. Toto schválené všeobecne záväzné nariadenie bude platiť iba jeden rok. Letisko Piešťany v súčasnosti už očakáva dotáciu od štátu vo výške 160 000,- eur. Tá by mohla letisku stačiť na 2 – 3 mesiace a potom príde riešenie otázky ďalšej hotovosti. Na decembrovom rokovaní zastupiteľstva sa niekoľko poslancov vrátilo k téme letiska a vznikla z toho zaujímavá diskusia. Proti odpusteniu dane z nehnuteľnosti bol jednoznačne poslanec Urbánek.
O udalostiach na Letisku Piešťany poslancov informoval šéf právneho oddelenia mestského úradu Pavol Vermeš a na neho nadviazali jednotliví poslanci.
Mestské zastupiteľstvo napriek dlhej diskusii letisku odpustilo daň z pozemkov a proti bol iba jeden jediný poslanec.