Takto v Piešťanoch oslávili židovský sviatok svetiel – CHANUKA

27. decembra si ľudia v Piešťanoch pripomenuli židovský sviatok svetiel – CHANUKA. Tento sviatok sa niekedy nazýva aj Sviatok zasvätenia. Začína sa 25-teho dňa v židovskom mesiaci kislev a trvá osem dní. Chanuka pripomína vzburu Židov proti Grékom v roku 164 pred naším letopočtom, keď bolo územie dnešného Izraela pod ich nadvládou. Gréci sa snažili Židov prinútiť uctievať svojich bohov, malá skupinka sa však vzbúrila a nepriateľov porazila. Slovo malá má však pri tejto udalosti veľký význam. Vzbúrenci totiž neboli vojaci, ktorí poznali taktiky boja a vlastnili špeciálne zbrane. Židia veria, že zvíťazili vďaka sile viery a Božej pomoci. A keď potom vstúpili do chrámu, ktorý Gréci znesvätili, stal sa ďalší zázrak. Chceli zapáliť olejový svietnik, no našli len malé množstvo oleja, na jednu noc. Plameň však vytrval až osem nocí. Preto si ho každoročne pripomínajú. Na pamiatku znovuzasvätenia chrámu sa v židovských rodinách zapaľuje počas ôsmich dní osem sviec – každý deň jedna. Chanukové sviečky drží svietnik s deviatimi ramenami. To deviate slúži na upevnenie sviečky šámesa, čiže sluhu, od ktorej sa zapaľujú ostatné.

   Odkaz sviatku Chanuka má zmysel pre všetky kultúry ale aj svetové náboženstvá. Je totiž aj o raste človeka, ktorý je zmyslom a cieľom všetkých náboženstiev. Chanuka je o tom, že jeden plamienok zapáli ďalšie. Svetlo môžete darovať bez toho, aby ste oň prišli, pretože svetla je dosť pre všetkých. Podľa rabína Zeva Stiefela Chanuka symbolizuje aj konanie dobra: „Posolstvo Chanuky je veľmi jednoduché. Musíme vziať svetlo, ktoré je v nás, aj všetky pozitívne pocity a šíriť ich vo svete. V tejto náročnej dobe nestačí len hovoriť, že sa cítime zle, ale mali by sme pokračovať v rozširovaní dobra a láskavosti a robiť tento svet lepším.“