Bytový podnik je po personálnom zemetrasení pod kontrolou vedenia mesta

Na prvom tohtoročnom rokovaní piešťanského zastupiteľstva, na ktorom sa mal prerokovávať výhradne bod týkajúci sa vyhlásenia novej voľby hlavného kontrolóra sa stala témou číslo jedna nakoniec úplne iná téma. Na zastupiteľstve nakoniec dominovalo vyhodnotenie novej situácie v piešťanskom Bytovom podniku. Valné zhromaždenie tejto mestskej spoločnosti totiž s účinnosťou od 22. decembra 2016 odvolalo konateľku Evu Kollárikovú a predsedu dozornej rady a zároveň poslanca Martina Cifru. Všetkých poslancov a určite aj obyvateľov Piešťan, ktorým Bytový podnik spravuje ich nehnuteľnosti určite prekvapila táto náhla zmena, pretože Eva Kolláriková bola na tomto poste dlhé roky. Hlavným dôvodom jej odvolania je podľa vedenia mesta nečinnosť orgánov spoločnosti v súvislosti s výsledkami kontroly, ktoré vykonal Najvyšší kontrolný úrad SR. Právomoci Valného zhromaždenia vykonávalo mesto Piešťany prostredníctvom poslancov mestského zastupiteľstva, čo bolo podľa NKÚ porušením obchodného zákonníka. Pôsobnosť valného zhromaždenia sa má podľa NKÚ vykonávať iba prostredníctvom primátora mesta. To znamená, že Miloš Tamajka bude ako jediný vykonávať túto pôsobnosť. Ďalšími dôvodmi na odvolanie konateľky boli vraj viaceré porušenia na úseku správy majetku tejto mestskej firmy, ale aj sťažnosti obyvateľov mesta na fungovanie spoločnosti. Všetky uvedené argumenty primátor zopakoval aj na januárovom mimoriadnom zastupiteľstve.
U poslancov sa to nestretlo s jednoduchým pochopením a niekoľko sa ich zastalo bývalej konateľky ale taktiež sa niekoľko poslancov nestotožnilo s osobou nového konateľa.
Konateľka spoločnosti bola teda nahradená dočasným konateľom JUDr. Pavlom Vermešom, PhD., vedúcim právneho oddelenia na mestskom úrade v Piešťanoch. Jeho hlavnou úlohou má byť podľa vedenia mesta zosúladenie procesov a dokumentov Bytového podniku Piešťany so zákonmi SR. Nový konateľ Bytového podniku poslancom prezentoval aj svoje predpoklady na túto funkciu a referencie.
Namiesto odvolaného predsedu dozornej rady Martina Cifru nastúpil ako člen DR poslanec Matúš Kromholc za Spoločne pre Piešťany. Dnes už bývalý predseda dozornej rady apeloval na zastupiteľstve na to, že predstaviteľ Spoločne pre Piešťany a súčasný viceprimátor Tomáš Hudcovič v čase, kedy bol v opozícii súčasného vedenia mesta nesúhlasil s tým, aby Bytový podnik a obdobné mestské firmy kontroloval iba samotný primátor a nie poslanci.
Na uvedený argument viceprimátor Hudcovič na zastupiteľstve nereagoval ale hovoril iba o iných procesných otázkach ohľadne voľby nového konateľa. Následne niekoľko dní po tomto zastupiteľstve zasadla dozorná rada Bytového podniku, aby zvolila svojho predsedu. Päť členná dozorná rada zložená z troch poslancov za Spoločne pre Piešťany Denisa Kristeka, Matúša Kromholca, Petra Tremboša, Andreja Klapicu za KDH a viceprimátora Michala Hyneka nakoniec vybrala za predsedu dozornej rady Michala Hyneka. Bytový podnik je po rýchlych personálnych zmenách pod úplnou kontrolou vedenia mesta. Ďalším personálnym krokom v Bytovom podniku bude výberové konanie na post riaditeľa tejto obchodnej spoločnosti. Nový šéf Bytového podniku by mal byť známy do jedného mesiaca. Nakoniec je asi dôležité to, čo tvrdí primátor Tamajka. Čas ukáže, či išlo o správny krok a úplne najdôležitejšie bude ako tento krok pocítia klienti Bytového podniku.