Počiatočný stav rekonštrukcie šatní Mestskej polície a výsledok v hodnote 77 378,-€

Bez komentára.