Váh je plný ľadových krýh a zvieratá sú poriadne vyhladované!

Bez komentára.