Tomáš Hudcovič sa vraj vzdáva funkcie viceprimátora!

To, čo sa očakávalo sa čoskoro pravdepodobne naplní. Podľa našich informácií druhý viceprimátor Piešťan Tomáš Hudcovič po necelom roku vo vedení mesta končí. V tomto okamžiku ešte nedisponujeme oficiálnym vyjadrením Tomáša Hudcoviča ale informáciu o odchode druhého viceprimátora potvrdilo niekoľko osôb. Skutočné dôvody môžu byť rôzne ale rozpory poslancov a vedenia mesta neutíchli ani po zvolení Tomáša Hudcoviča do funkcie, ktorú má čoskoro opustiť. Vedenie mesta má v tomto čase problémy obhájiť si výmenu vedenia Bytového podniku, ku ktorej prišlo v decembri minulého roka. Na piatkovej mestskej rade vyčítala poslankyňa Iveta Babičová Tomášovi Hudcoviči zmenu jeho postoja ohľadne formy dosadzovania zástupcov do orgánov Bytového podniku. K týmto udalostiam možno priradiť aj stále častejší nesúhlas poslancov za SPP s krokmi vedenia mesta napriek tomu, že súčasťou vedenia bol takmer rok aj Tomáš Hudcovič. Funkcia druhého viceprimátora teda nepriniesla očakávané ukončenie sporov poslancov s vedením mesta. Spory vôbec neutíchali a rokovania zastupiteľstva trvali aj do neskorých nočných hodín. Tomášovi Hudcovičovi sa nepodarilo to, aby sa stal persónou, ktorá zjednotí poslancov a to by prinieslo reálne výsledky pre mesto Piešťany. Tomášovi Hudcovičovi sa vo vedení mesta pravdepodobne nepodarilo to, čo od neho poslanci z klubu Spoločne pre Piešťany očakávali. Sám pravdepodobne zhodnotil, že funkcia viceprimátora, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vedenia mesta mu viac škodí ako pomáha v jeho možnej politickej kariére. Očakáva sa totiž, že sa chce uchádzať o dôveru ľudí na post poslanca Trnavského samosprávneho kraja. O subjektívnych dôvodoch Tomáša Hudcoviča vás budeme informovať.