Na Mestskej rade pokračovali v sporoch týkajúcich sa Bytového podniku

 

 

Bez komentára.