Mestská rada v znamení kritiky vedenia mesta za Bytový podnik

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/01_januar/X_04_mestska_rada.mp4″ template=“mediaelement“]

V piatok 20.1. mimoriadne zasadala Mestská rada. Ak ste dúfali, že dôvodom tohto stretnutia bolo riešenie nejakého pozitívneho kroku, ktorý obyvatelia Piešťan pocítia vo svojom živote, tak ste dúfali zbytočne. Z tohto rokovania poslancov a vedenia mesta pre obyvateľov nevyplynulo v podstate nič, čo by bezprostredne ovplyvnilo ich životy. Opakovane sa teda nerieši nič praktické pre samotných obyvateľov ale išlo o pokračovanie konfliktu ohľadne spôsobu, ako sa zmenilo vedenie Bytového podniku a ako má vykonávať primátor mesta Miloš Tamajka funkciu valného zhromaždenia v tejto mestskej firme. Konfrontácie poslancov s vedením mesta sa stali štandardom v zastupit eľstve a neustali ani po nástupe druhého viceprimátora Tomáša Hudcoviča, ktorý mal byť krokom k lepšej spolupráci poslancov s vedením mesta. Nestalo sa tak a asi aj to je dôvodom, prečo druhý viceprimátor opustil túto funkciu. Primátor si aj na Mestskej rade stál za tým, že iba on môže vykonávať funkciu valného zhromaždenia a opiera sa o kontrolné zistenia Najvyššieho kontrolného úradu a zopakoval to aj na tomto rokovaní. Poslanci a vedenie mesta sa na januárovom rokovaní zastupiteľstva nevedeli zhodnúť na tom, či má prednosť obchodný zákonník alebo zákon o obecnom zriadení. Na Mestskej rade teda išlo o pokračovanie názorovej konfrontácie poslancov s vedením mesta ale poslanci svoje požiadavky okresali už len na zúženie rozsahu konania primátora ako valného zhromaždenia v Bytovom podniku.

Na tomto rokovaní zastupoval vedenie mesta primátor a dnes už bývalý viceprimátor Tomáš Hudcovič. Viceprimátor Michal Hynek bol v tomto čase vraj na dovolenke. Názorový boj poslancov teda pokračuje ale vývoj udalostí postupne naznačuje, že sa stále častejšie jedná o boj medzi služobne staršími poslancami, ktorí boli poslancami aj v minulom volebnom období a vedením mesta. Služobne noví poslanci, ktorých prevažná časť je sústredená v iniciatíve Spoločne pre Piešťany mali totiž asi 9 mesiacov svojho zástupcu na radnici, ktorým bol Tomáš Hudcovič. Ten sedel hneď vedľa primátora a takmer rok sa podieľal na riaden&iacute ; mesta. Poslanec Juraj Brna je síce taktiež z klubu Spoločne pre Piešťany ale tento poslanec pomerne často prezentuje rozdielne názory ako väčšina poslancov za SPP. Poslanec Juraj Brna často vyjadruje celkovú nespokojnosť s prácou súčasného vedenia mesta ale aj celého zastupiteľstva. Napriek tomu je zrejmé, že aj téma Bytového podniku sa pomerne aktívne týka klubu Spoločne pre Piešťany. V dozornej rade tejto mestskej spoločnosti majú totiž troch zástupcov, čo predstavuje väčšinu.

Poslanci vyjadrili na mestskej rade obavu, aby neprišlo k nehospodárnemu nakladaniu s majetkom Bytového podniku alebo k nejakej forme privatizácie tejto mestskej firmy. Na to zareagoval nový konateľ Bytového podniku.

U niektorých poslancov vyvolala nečakaná zmena vedenia Bytového podniku obavy, aby primátor nezneužil funkciu valného zhromaždenia. Z tohto dôvodu navrhli, aby zastupiteľstvo schvaľovalo úkony týkajúce sa majetku tejto čisto mestskej firmy ale aj určité personálne otázky.

 

Poslankyňa Iveta Babičová sa s kritikou obrátila aj na Tomáša Hudcoviča. Ten podľa nej v minulosti tvrdil niečo úplne iné, ako sa dnes realizuje v Bytovom podniku. Tomáš Hudcovič sedel pri primátorovi a budil dojem, že by sa tohto rokovania radšej vôbec nezúčastnil. Na kritiku poslankyne Babičovej ale zareagoval a obhajoval určité kroky vedenia mesta. Mestská rada neprebiehala v pozitívnom duchu, čoho dôkazom bola aj zjavná nervozita primátora. Nakoniec poslanec Cifra zhodnotil výsledok rokovania Mestskej rady a potvrdil, že sa touto diskusiou nič nevyrieši. Najdôležitejšie tvrdenia poslancov a primátora na Mestskej rade si môžete pozrieť v našej televíz ii v relácii s názvom „Horúca téma – Bez komentára“, v časti týkajúcej sa tejto témy.