Deň otvorených dverí na Hotelovej akadémii Ľ. Wintera v Piešťanoch

26. januára ste mohli vidieť prichádzať celé skupiny ôsmakov a deviatakov základných škôl zo širokého okolia do Hotelovej akadémie Ľ. Wintera v Piešťanoch. Dôvodom bol deň otvorených dverí v duchu motta „Študuj na modernej škole s krédom profesionality.“

Študenti hotelovej akadémie pre záujemcov nachystali ukážky prípravy miešaných nápojov, flambovania, carving fruit, práce s čokoládou či kávou.

Škola so 70 ročnou tradíciou stále modernizuje svoje vzdelávacie metódy, snaží sa držať korok s požiadavkami súčasného gastro trhu, ponúka študentom široké uplatnenie v oblasti cestového ruchu, hotelierstva a pod.

Záujem o školu, ktorá v Trnavskom kraji zaujíma jedinečné postavenie z hľadiska odbornosti navštívili v tento deň rodičia, starí rodičia, žiaci, učitelia zo širokého okolia.

Ak sa chcete dozvedieť o Hotelovej akadémii Ľudovíta Wintera viac, informácie môžete nájsť na školskej webstránke alebo aj prostredníctvom vysielania TV Karpaty, ktorá v blízkej budúcnosti pripravuje krátky dokument, kde bude širšie monitorovať prácu, úspechy a aktivity školy.