Rekonštrukcia Ulice A. Hlinku sa pripravuje a treba rátať s dopravnými obmedzeniami

Po dlhšom čakaní sa na jar pripravuje rekonštrukcia ulice A. Hlinku od križovatky so Žilinskou cestou až po križovatku so Staničnou. Ďalšia rekonštrukcia sa dotkne aj časti Sládkovičovej ulice. Obidve komunikácie sú v havarijnom stave. Na ulici A. Hlinku sú zjavné povrchové, štruktúrne aj bázové poškodenia, nechýbajú hrbole, výtlky, priečne, pozdĺžne aj plošné trhliny, či preliačiny.

Mesto Piešťany zverejnilo na svojej web stránke informáciu, že vďaka úspešnému verejnému obstarávaniu si rekonštrukcia časti ulice A. Hlinku vypýta len polovicu z pôvodne plánovanej sumy a to sumu 207 360,10 eura. Predstavuje to takmer 50 percentnú úsporu finančných prostriedkov, ktoré boli na tento projekt plánované. V mestskom rozpočte bolo na túto rekonštrukciu vyhradených 400 000,- eur. Zákazku získala firma Skanska SK, a.s., ktorá patrí k najväčším stavebným spoločnostiam na Slovensku. To môže byť predpokladom, že táto rekonštrukcia môže dopadnúť úspešne a v dohodnutých termínoch. V súvislosti s týmto úspešným verejným obstarávaním je na mieste otázka, či by sa neušetrilo viac finančných prostriedkov v prípade, keby sa verejné obstarávania robili aj pri menších projektoch s hodnotou približne 70 000,- eur akou bola napr. aj rekonštrukcia šatní mestskej polície. Samozrejme napriek skutočnosti, že zákon to v takýchto prípadoch neprikazuje. Otázkou je aj to, akým spôsobom sa robia prvotné rozpočty na takéto projekty. Projektant alebo iná osoba, akou môže byť rozpočtár sumu potrebnú na rekonštrukciu vypočíta tak, že nezodpovedá cenám, za ktoré v danom čase stavebné firmy vedia dodávať stavebné materiály a samotné práce. Často bývajú rozpočty skôr nadhodnotené a majú pomerne veľkú rezervu. Aj z tohto dôvodu sa môže stať to, že vo verejných obstarávaniach sa vysúťaží diametrálne odlišná cena za dielo akú predpokladal rozpočtár. To sa ale stáva aj pri zákazkách v súkromnom sektore. Nie je to nič negatívne ale odráža to rozdiel medzi oficiálnymi cenami materiálov a výkonov a reálnymi cenami na stavebnom trhu.

Firma Skanska SK, a.s. začne s realizáciou rekonštrukcie v jarnom období, súčasné poveternostné podmienky nie sú na opravy ciest vhodné. Rekonštrukcia bude trvať asi dva mesiace a budú s ňou spojené bohužiaľ, aj čiastočné dopravné obmedzenia a vyskytnú sa aj problémy s parkovaním. Mesto bude vraj obyvateľov včas informovať o konkrétnych obmedzeniach.

Zdroj: Mesto Piešťany