Veľmi nepríjemná správa sa stala skutočnosťou „Vtáčia chrípka sa v Piešťanoch potvrdila“

V posledných týždňoch sme mohli v blízkosti Sklenného mosta vidieť pomerne veľa ľudí, ktorí kŕmili prevažne labute a kačky. Vtáky boli veľmi hladné, pretože intenzívne mrazy a sneh ich v podstate odrezal od prirodzenej potravy. Vtáky sa stali v podstate závislé na dokrmovaní ľuďmi a bolo pozitívne sledovať, že sa ľudia pri Váhu objavovali v hojnom počte. V utorok 31.1. prišlo pre Piešťancov k veľmi citlivej udalosti. Labute a kačky sa stali súčasťou Piešťan a niečím, čo je pre toto mesto príznačné. Napriek tomu sa v posledných dňoch udialo to, čo nikto nechcel, aby sa niekedy stalo. Na pravom brehu Váhu bola nájdená uhynutá labuť a potvrdila sa vtáčia chrípka typu H5. Zopakoval sa prípad z minulého týždňa, kedy na tom istom mieste našli prvú mŕtvu labuť. Všetky uhynuté vtáky v lokalite Piešťan sa v súčasnosti budú veľmi pozorne preverovať.
Regionálna veterinárna a potravinová správa v súvislosti s výskytom vtáčej chrípky v našom regióne nariadila vykonať súpis všetkých chovov hydiny, holubov a iných vtákov, zabezpečiť zvýšenú biologickú bezpečnosť vo všetkých chovoch a zvýšiť dohľad nad populáciami voľne žijúcich vtákov. Úrad vydal aj niekoľko zákazov:

– Zákaz premiestňovať hydinu alebo iné vtáky z monitorovacej oblasti bez povolenia,
– Zákaz zhromažďovania hydiny alebo iných vtákov na trhoch, výstavách alebo iných podujatiach,
– Zákaz vstupu cudzím osobám do chovov v monitorovacej oblasti,
– Zákaz lovu voľne žijúceho vtáctva ako aj zákaz ho iným spôsobom odoberať z voľnej prírody
– Zákaz vypúšťať pernatú zver zo zajatia do voľnej prírody.

Podľa veterinárnej správy, úhyn operencov na vtáčiu chrípku nie je v súčasnosti ojedinelým javom. Napriek tomu, vraj obyvateľom pri dodržiavaní prijatých opatrení žiadne nebezpečenstvo nehrozí. Ľudia by ale mali dodržiavať opatrenia na minimalizáciu rizika ochorenia vtáčou chrípkou a mali by sa najmä:

– Vyvarovať akémukoľvek kontaktu s uhynutým vtáctvom,
– Pri chove domácej hydiny dodržiavať základy osobnej hygieny.

V prípade, ak ľudia prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, tak by mali veľmi pozorne sledovať svoj zdravotný stav a pravidelne si merať teplotu. V prípade vzniku akýchkoľvek príznakov svedčiacich pre možnú chrípku by mal každý človek neodkladne kontaktovať lekára. Touto správou nechceme vyvolať paniku ale je potrebné byť opatrný. Napriek týmto skutočnostiam zima zďaleka nekončí a vtákom veľmi pomáha, keď im ľudia prinesú chlieb alebo čokoľvek, čo môžu žrať.