Cena primátora mesta Piešťany bude aj tento rok spolu s ocenením „Športovec roka“

Tak, ako je už zvykom, primátor Miloš Tamajka plánuje oceniť ľudí, ktorí v roku 2016 výrazným spôsobom prispeli k rozvoju mesta v jednej z troch oblastí: sociálnej, kultúrnej a environmentálnej. Obyvatelia mesta a inštitúcie majú možnosť ovplyvniť to, kto bude medzi ocenenými. Tento týždeň primátor zverejnil výzvu na podávanie návrhov na CENU PRIMÁTORA MESTA PIEŠŤANY. Návrhy musia obsahovať krátke zdôvodnenie a charakteristiku subjektu, prípadne aktivít, ktoré v roku 2016 potencionálny ocenený zrealizoval. Ak má teda ktokoľvek zaujímavý tip, kto by mal dostať spomínané ocenenie, tak neváhajte to oznámiť do 28. februára 2017 na adresu: Mestský úrad Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Na obálku nezabudnite uviesť heslo „Cena primátora“ a názov oblasti, v ktorej navrhovaný subjekt či jednotlivec pôsobí. Návrhy môžete odovzdať  aj osobne  na podateľni MsÚ. Návrhy na Ceny primátora a Športovcov roka môžete posielať do konca februára

    Primátor mesta Piešťany Miloš Tamajka takisto vyhlasuje anketu „ŠPORTOVEC ROKA 2016“ v nasledovných kategóriách:

– najúspešnejší mládežnícky športovec – dorastenci do 18 rokov

– najúspešnejší dospelý športovec

– najúspešnejší kolektív

– tréner alebo zaslúžilý pracovník a oblasti športu.

Návrhy so stručným zdôvodnením zasielajte do 28. februára 2017 na adresu: Mestský úrad Piešťany, referát kultúry a športu, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany. Návrhy môžete odovzdať aj osobne na podateľni MsÚ.

zdroj: Mesto Piešťany