Centrum voľného času AHOJ má zrekonštruované vnútorné priestory za 13 000,- eur

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/02_februar/Z_05_ahoj_CVC_obnova.mp4″ template=“mediaelement“]

Centrum voľného času AHOJ v Piešťanoch navštevuje 632 detí a mladých ľudí vo veku od 5 do 30 rokov. Táto inštitúcia v tomto školskom roku ponúka takmer 50 záujmových krúžkov. Pre návštevníkov je určite dobrou správou to, že do vnútorných priestorov tohto centra koncom minulého roka investovalo takmer 13 000,- eur a zabezpečili sa takto kvalitnejšie podmienky pre viac ako 600 detí, mladých ľudí ale aj zamestnancov centra.

Rekonštrukcia vybraných priestorov bola financovaná prevažne z rozpočtu ministerstva financií, ktoré na tento účel poskytlo 10 000,- eur. Zvyšok do sumy 12 984 eur dofinancovalo Mesto Piešťany. Zákazku realizovala piešťanská firma ROSTA, s.r.o.. Práce pozostávali z rekonštrukcie sociálneho zariadenia v prízemnom podlaží budovy vrátane výmeny vodovodnej armatúry, odpadov a sanity, rekonštrukcie časti prízemného podlažia na prípravu nápojov vrátane úpravy obkladov a kompletnej rekonštrukcie sociálneho zariadenia (sprcha + WC) v prvom nadzemnom podlaží.

Za posledné roky sa pod vedením terajšieho riaditeľa centra Miroslava Petráša podarilo obnoviť okrem sociálnych zariadení aj strechu a fasádu budovy. To prispelo k evidentnému zlepšeniu zovňajšku tejto historickej budovy. Momentálne sa centrum prostredníctvom mestského úradu uchádza o ďalšie peniaze z Ministerstva kultúry na renováciu vonkajších priestorov. Takýchto projektov by mesto potrebovalo niekoľko desiatok ročne, aby sa obnovili priestory, ktoré využívajú piešťanské deti a mládež. Treba dúfať v to, že sa podarí zohnať čo najviac finančných prostriedkov na rekonštrukciu verejných budov v našom meste, pretože niektoré sú v žalostnom technickom stave a nutne potrebujú renováciu.

Zdroj: Mesto Piešťany