„Hoteláci na bicykloch“ darujte nepotrebný bicykel študentom

Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch má vo svojom študijnom programe zahrnutú odbornú prax v hoteloch piešťanských kúpeľov. Študenti 2., 3. a 4. ročníka tak majú možnosť zlepšovať svoje zručnosti v hotelovo-gastronomických službách. V rámci súťaže Stredoškolská odborná činnosť na tému Zdieľaná ekonomika uskutnočňujeme projekt s názvom „Hoteláci na bicykloch“. Cieľom projektu je študentom umožniť dopravu na prax pomocou bicyklov, ktoré nielen podporia pohyb mladých ľudí ale aj pomôžu skrátiť dlhú trasu študentom na prax.

Rozhodli sme sa osloviť práve Vás o nepotrebné staré bicykle, ktoré by mohli byť znova využité pre dobrú vec. Pre bicykel prídeme, vynovíme a bude predstavovať pomôcku pre budúcich špičkových hotelierov.