Za nízku nezamestnanosť v Piešťanoch poďakujme tým, čo cestujú za prácou mimo mesto

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/01_januar/X_06_nezamestnanost.mp4″ template=“mediaelement“]

Koncom roka 2016 sme sa dozvedeli pozitívnu správu, že miera evidovanej nezamestnanosti v našom okrese bola v septembri nižšia ako vo všetkých bratislavských okresoch. Dosiahla úroveň 4,01 %. Lepšie je na tom iba Galanta, kde je 3,75 % nezamestnaných. Realita Piešťan je ale úplne iná, ako v Galante alebo v Trnave.

Číslo 4,01 % je veľmi pekným číslom a neznalý človek by mohol mať tendenciu pri pohľade na neho podliehať prílišnej eufórii. Dané číslo však neodráža realitu v súvislosti s možnosťami zamestnania v meste Piešťany. Treba uznať, že pohľad nezainteresovaného človeka na číslo 4,01 % je veľmi pekný, ale po vysvetlení všetkých súvislostí toto číslo rýchlo zbledne a prestane vyvolávať akékoľvek pozitívne pocity. Každodenný pohľad na vlakovú a autobusovú stanicu nám poskytuje rýchlu odpoveď, kde je problém. Štatistické čísielko 4,01 % sa totiž dosiahlo aj vďaka kilometrom, ktoré musia denne precestovať stovky alebo tisíce ľudí, ktorí našli svoje pracovné uplatnenie mimo Piešťan. Našli ho totiž prevažne v Trnave, Bratislave, Novom meste nad Váhom ale aj v okolitých obciach, kde sa nachádzajú sklady, výrobné haly a iné prevádzky. Skutočnú vysokú zamestnanosť teda Piešťany dosahujú vďaka ľuďom, ktorých ráno vidíme stáť na vlakovej a autobusovej stanici. K tomu treba pozrieť aj na ranné cesty, ktoré smerujú z Piešťan, pretože veľká väčšina pracujúcich ešte stále dochádza do práce autom. Niektorí ľudia sa vynašli a autom sa presunú iba na piešťanskú vlakovú stanicu a do práce chodia vlakom alebo autobusom. Dovolíme si tvrdiť to, že parkovisko pri stanici by kľudne znieslo postaviť jeden parkovací dom pre autá, pretože parkovisko pred stanicou je každý pracovný deň preplnené. Tí skromnejší obyvatelia alebo tí, ktorí holdujú pohybu sa každý pracovný deň presunú na stanicu na svojom bicykli a tam ho nechajú celý deň, aby sa na ňom priviezli aj z práce. Dôkazom tejto skutočnosti sú plné stojany. Všetky tieto indície naznačujú, že so zamestnanosťou v Piešťanoch to nie je až také ružové, ako nám evokuje číslo 4,01 %. Toto číslo má skôr štatistický charakter, z ktorého sa žiaden človek zatiaľ nenajedol. Omyl v ľuďoch vyvoláva ešte jedno zázračné slovné spojenie, ktoré sa objavuje pri takýchto ukazovateľoch a to je „evidovaní nezamestnaní“. Evidovaný nezamestnaný totiž nie je človek, ktorý pracuje v zahraničí a tu sme pri ďalšej „achillovej päte“ zamestnanosti v Piešťanoch. Veľa prevažne mladých ľudí z Piešťan totiž pracuje v zahraničí a tam aj žijú. Mesto takto prichádza o šikovných a perspektívnych ľudí, ktorí by mohli tomuto mesto reálne pomôcť, aby sa z neho nestalo mesto seniorov. Títo ľudia si aj z tohto dôvodu v Piešťanoch nezakladajú svoje rodiny. Zakladajú si ich tam, kde majú reálnu pracovnú perspektívu. Následne takto prichádzajú Piešťany každý rok o časť svojich obyvateľov. Číslo 4,01 % teda nemusí byť zákonite úspechom. Po krátkom dovysvetlení má teda uvedené číslo úplne inú chuť a skutočnosť je taká, že autor tejto peknej štatistiky by sa mal za neho poďakovať najmä tým, ktorí denne precestujú desiatky kilometrov na svoje pracovisko mimo Piešťan.

Ak by sme sa mali dotknúť aj komunálnej politiky v súvislosti s hore uvedeným číslom, tak ani po polovici volebného obdobia nového vedenia mesta a nových poslancov žiadny významnejší investor neohlásil príchod do Piešťan. Koncom roka 2016 vyskočila iba jedna pozitívna lastovička ohľadne možného zvýšenia reálnej zamestnanosti na území mesta. Ide o spoločnosť, ktorá má v pláne rekonštrukciu hotela Atóm, ktorá plánuje na tomto mieste zamestnať približne 300 ľudí. Otázka ale je, či si v danej firme nájdu zamestnanie ľudia z Piešťan. Napriek tomu je táto správa určite jednou z najpozitívnejších správ, ktoré bolo počuť za posledné roky a kiež by takéto správy iba pribúdali. Vysloviť ale treba myšlienku, že rozhodnutie investora, ktorý ide rekonštruovať hotel Atóm nie je vďaka žiadnemu piešťanskému komunálnemu politikovi a ak by mal nejaký politik tendenciu vysloviť myšlienku, že jeho zásluhou pribudne v meste 300 pracovných miest, tak asi treba spozornieť. Investor sa rozhodol v Piešťanoch investovať iba vďaka svojej snahe o rozvoj svojej firmy a odvahe podnikať vo väčšom, ako do teraz a nie vďaka akémukoľvek politikovi. Napriek tomu sa objavili prvé výroky určitých poslancov, že počas ich funkčného obdobia je toto jedným z ich úspechov. Vraj pomohli tomuto projektu. Áno, pomohli tomu tak, že mu nehodili polená pod nohy. Za to teda buďme vďační.

Zatiaľ je teda situácia v Piešťanoch taká, že prevažne mladí ľudia vidia svoju profesnú budúcnosť mimo Piešťan. Najhoršie je na tom ale to, že keď vidia svoju profesnú budúcnosť alebo kariéru mimo Piešťan, tak ju spájajú aj s budúcnosťou založiť si rodinu tam, kde našli prácu, ktorá má dlhodobú perspektívnu. Tento jav je z pohľadu šikovných a vzdelaných ľudí z Piešťan logický a nemožno ho ani len slovkom skritizovať. Príčinou sú teda veľmi slabé pracovné možnosti v meste, kde sa narodili, vyrástli a miestni politici by mali rozmýšľať, čo s tým urobiť.