Zápis do materských škôl sa uskutoční v apríli

školky

Na základe dohody Mesta Piešťany ako zriaďovateľa s riaditeľkami materských škôl, termín na podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy pre školský rok 2017/2018 je od 24. do 28. apríla 2017 v čase od 10,00 do 16,30 hod.

zdroj: mesto Piešťany