Deň otvorených dverí SOŠ Rakovice

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/02_februar/Z_06_zahradnicka_rakovice_otvorene_dvere.mp4″ template=“mediaelement“]

V piatok 10. februára sa konal valentínsky deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole v Rakoviciach. Škola sa nachádza v historických budovách kaštieľa, ktorý bol od roku 1810 trvale obývaný rodom Medňanských.

Žiaci základných škôl a rodičia si mohli prezrieť priestranný školský areál, ktorý patril pôvodne k zámockému parku. Alois Medňanský bol veľký cestovateľ a preto mnohé dreviny majú cudzokrajný pôvod. V súčasnosti je park udržovaný žiakmi školy, tiež je to stála studnica prírodného materiálu pre floristov a aranžérov.  Hostia dňa otvorených dverí využili možnosť prezrieť si odborné učebne, skleníky alebo raritu, ktorej venujú žiaci a učitelia veľký kus svoj voľného času.

Návštevníci školy mali jedinečnú možnosť vidieť tematické floristické výrobky ako sú kytice, rôzne ozdoby, doplnky alebo si vyskúšať vyrobiť vlastnú valentínku.

SOŠ má tiež svoj internát, určený pre žiakov, ktorí dochádzajú z väčšej diaľky. Bol zrekonštruovaný v roku 2000.

Škola ponúka troj ročné a štvorročné študijne odbory v oblasti cestovného ruchu, podnikania, floristiky alebo v oblasti sociálnej práce.

Získať informácie o štúdiu, zahraničných stážach, voľnočasových aktivitách a ubytovacích možnostiach v tento deň nebola vôbec núdza. Vedenie školy a učiteľský zbor sú však  ochotní poskytnúť bližšie informácie o škole aj mimo termínu dňa otvorených dverí.