Piešťany získali 1,62 mil. eur na vybudovanie kompostárne

Mesto Piešťany dnes potvrdilo dobrú správu. Ministerstvo životného prostredia SR Piešťanom schválilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v sume 1 622 856,- eur na vybudovanie kompostárne. Mesto sa na projekte bude podieľať spolufinancovaním vo výške 85 392,- eur. Zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu postavia na severnom okraji Piešťan – v areáli bývalého Zväzarmu. Presťahujú tam aj zberné stredisko. V priebehu tohto funkčného obdobia ale aj počas toho minulého sa pritom snažili tento areál predať niekomu, kto by ho vedel využiť. Nakoniec ho využije samotné mesto. Najaktívnejším poslancom v projekte kompostárne bol poslanec Peter Jančovič. Po dokončení tohto projektu budú Piešťany efektívnejšie nakladať s odpadom. Doteraz bolo nutné bioodpad odvážať do kompostárne v Bernolákove. Pri množstve 4 000 ton to stálo 100 tisíc eur ročne. Po novom z biologicky rozložiteľného odpadu vyrobia kompost, ktorý môže byť použitý napríklad na hnojenie v mestskom parku. Kapacita piešťanskej kompostárne bude 4 800 ton odpadu za rok, pričom vznikne približne 2880 ton kompostu.

Cez operačný program Kvalita životného prostredia sa tak mestu podarilo za ostatné mesiace získať viac ako 3 milióny eur – okrem projektu kompostárne, to bol aj schválený projekt vybudovania zberného dvora. Oba projekty sa vybudujú na jednom mieste a vznikne nové Centrum odpadového hospodárstva. Výstavba kompostárne aj zberného strediska má byť dokončená v roku 2018.