Tanečná energia vo Fontáne rozprúdila školákov

V stredu 15. februára sa konala v kinosále KSC Fontána Súťaž moderných tancov. 9. ročník prekvapil veľkou účasťou malých a mladých tanečníkov z Piešťan i z blízkeho okolia. Práve prespoľných súťažiacich tento rok pribudlo. Nápaditosť, humor, energiou nabité tanečné pódium a skutočne zabávajúce sa obecenstvo – to všetko by sa dalo povedať o tom, čo sa na tomto podujatí dialo.

Súťažiaci boli rozdelení do dvoch základných vekových kategórii. Prvú skupinu tvorili ešte dve podskupiny sólo tanečníkov a tanečné kolektívy. Druhú skupinu tvorili deti od 11 do 15 rokov.

Porota v každej kategórii udelila tri prvé miesta a tiež boli udelené tri ceny poroty.  V prvej skupine sólo tanečníkov získali tretie miesto Dominika Bieliková a Veronika Bieliková zo ZŠ v Leopoldove, 2. miesto získala Sofia Sýkorová zo ZŠ Brezová v Piešťanoch a prvé miesto patrilo Zuzane Šušorovej zo ZŠ Holubyho v Piešťanoch. V rámci prvej skupiny v podskupine tanečné kolektívy získali 3. miesto ZŠ F.E. Scherera, 2. miesto ZŠ Dubovany a 1. miesto ZŠ Mojmírova Piešťany.

V druhej kategórii deti od 11 do 15 rokov si pohár víťazov odniesli za 3. miesto dievčatá Nora Svitková, Vanesa Kusá a Sára Jobusová zo ZŠ Komenského Vrbové, 2. miesto získal výnimočný talent Roman Slamka zo ZŠ Komenského z Vrbového a prvé miesto zostáva u domácich v Piešťanoch. Získali ho dievčatá zo ZŠ Holubyho v Piešťanoch: Alžbeta Mjartanová a Natália Hubináková.

Súťažiaci i diváci si nepochybne odniesli domov plno zážitkov, tanečných skúseností, nových kamarátstiev. Veď v konečnom dôsledku o toto išlo aj samotným organizátorom.