Ako sa rodil a aký má význam projekt kompostárne pre Piešťany?

Ako sme vás už informovali Mesto Piešťany v polovici februára verejnosti oznámilo veľmi dobrú správu. Ministerstvo životného prostredia SR Piešťanom schválilo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v sume 1 622 856,- eur na vybudovanie kompostárne. Kompostáreň je vlastne zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu a postavená bude na severnom okraji Piešťan – v areáli bývalého Zväzarmu. Na detaily, ako vznikal tento projekt a aký má význam pre mesto sme sa opýtali poslanca zastupiteľstva Petra Jančoviča. Podľa poslanca sa projekt kompostárne začal rodiť už v máji 2015, kedy ho predložil do zastupiteľstva.
Najpodstatnejšou otázkou pre obyvateľov je, aký má tento projekt význam pre mesto Piešťany, ktoré bude projekt spolufinancovať ale iba vo výške 85 392,- eur. To predstavuje 5% z celkových nákladov, čo je veľmi nízka spoluúčasť. Aj preto možno konštatovať, že projekt bude pre mesto jednoznačným prínosom. Zväčšuje sa totiž majetok mesta z externých zdrojov, ktoré netreba vracať. Podobne tomu malo byť aj pri dotácii vo výške 1 mil. eur na hokejovú tréningovú halu. Tento projekt sa ale nepodarilo zrealizovať a 1 milión muselo mesto vrátiť. Aký bude mať teda kompostáreň zmysel a význam pre samotné mesto?
Projekt kompostárne podľa vyjadrenia poslanca Jančoviča nie je ničím novým a mesto Piešťany kopíruje to, čo je už v iných mestách vybudované a s čím už majú určité skúsenosti.
Projekt má aj svoje časové ale aj vecné súvislosti, ktoré je mesto povinné dodržať. Plnenie týchto podmienok môže ovplyvniť výšku sumy, ktorú mesto nakoniec od ministerstva ŽP dostane.
Tak, ako bolo povedané vybudovanie kompostárne a jej kolaudácia ešte nie je úplne všetkým, čo je potrebné urobiť. Kolaudáciou sa zďaleka nekončí úloha mesta a Služieb mesta Piešťany, ktoré budú prevádzkovateľom kompostárne.
Poslanec Jančovič urobil v rámci nášho rozhovoru veľmi sympatické gesto a poďakoval všetkým, ktorí spolupracovali pri príprave tohto projektu.
Celý rozhovor o kompostárni si môžete pozrieť v našej televízii ale aj na našej web stránke a facebooku.