Rozhovor s P. Jančovičom o súvislostiach projektu kompostárne za 1,7 mil. eur

Rozhovor.