DOM UMENIA: Aj muži majú svoje dni (komédia)

Bez komentára.