Piešťany majú nového hlavného kontrolóra mimo očakávaných favoritov

28. februára prebehla dlho očakávaná voľba hlavného kontrolóra mesta Piešťany. Uskutočnila sa na rokovaní zastupiteľstva. O tento post sa uchádzali ôsmi záujemcovia. Predpokladanými favoritmi na tento post boli poslankyňa Zita Bruncková a Stanislav Mikuš. Obidvaja títo uchádzači nakoniec doplatili na to, že ich poslanci považovali za čiastočne politických nominantov. Zita Bruncková je poslankyňou zastupiteľstva za Spoločne pre Piešťany a Stanislav Mikuš je považovaný za človeka blízkeho súčasnému vedeniu mesta, pretože je šéfom finančného oddelenia.
Pred voľbou uchádzači predstúpili pred poslanecký zbor s krátkym odprezentovaním svojho profesného života ale niektorí svoj priestor využili aj na vyjadrenie presvedčenia, že hlavný kontrolór mesta by mal byť nezávislý.
Väčšina poslancov sa s týmto názorom stotožnila okrem poslancov za Spoločne pre Piešťany, ktorí presadzovali svojho kandidáta Zitu Brunckovú. Tento vývoj sa aj predpokladal, pretože funkcia hlavného kontrolóra je z viacerých hľadísk lukratívnym miestom. Najmä vtedy, keď máte určité politické záujmy. Pred samotnou voľbou si poslanci takmer jednohlasne schválili formu tajnej voľby. Následne prebehlo tajné hlasovanie, v ktorom však žiadny z uchádzačov nezískal nadpolovičný počet hlasov. Podľa očakávania Zita Bruncková získala 9 hlasov, Martin Svorad 10 a Stanislav Mikuš skončil až na treťom mieste s jedným hlasom. Ostatní uchádzači nezískali žiaden hlas. Následne muselo prísť k druhému kolu hlasovania, ktoré bolo taktiež tajné a to rozhodlo. S celkovým počtom 11 hlasov zvíťazil Ing. Martin Svorad a stáva sa tak novým hl. kontrolórom mesta na nasledujúce šesťročné obdobie. Martin Svorad nie je na mestskom úrade nováčikom, nakoľko v predchádzajúcom období pôsobil na rôznych úsekoch kontroly vo viacerých zamestnaniach. Na strane poslancov za SPP bolo cítiť určité sklamanie. Po tejto voľbe vystúpil poslanec za SPP Juraj Brna, ktorý novému kontrolórovi navrhol 0 percentnú mesačnú odmenu, ktorá sa pripočítava k štandardnej mzde zatiaľ, čo poslanec Remo Cicutto to videl inak.