Rekonštrukciu ulice A. Hlinku mesto plánuje začať od 20.03. 2017 !

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/03_marec/Z_10_oprava_ulice_Hlinku.mp4″ template=“mediaelement“]

Po dlhšom čakaní sa v období od 12. týždňa 2017 pripravuje rekonštrukcia ulice A. Hlinku a to od križovatky so Žilinskou cestou až po križovatku so Staničnou. Obidve komunikácie sú v havarijnom stave. Táto komunikácia má v súčasnosti jeden z najhorších povrchov v celých Piešťanoch. Na ulici A. Hlinku sú už dlhé roky zjavné povrchové, štruktúrne poškodenia, nechýbajú hrbole, výtlky, priečne, pozdĺžne aj plošné trhliny a preliačiny. Predpokladaná doba trvania prác je pri priaznivom počasí odhadovaná na dobu dvoch mesiacov. Harmonogram prác bude zverejnený na stránkach mesta najneskôr 1 týždeň pred začiatkom prác. V uvedenom čase bude prístup k jednotlivým prevádzkam organizovaný dočasným dopravným značením a podľa priebežných pokynov zhotoviteľa.

Mesto Piešťany prosí motoristov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a obyvateľom ulice a majiteľom prevádzok v zmieňovanej lokalite sa vopred ospravedlňuje za obmedzenia počas tejto obnovy.

Rekonštrukcia ulice A. Hlinku by mala stáť 207 360,- eur. Zákazku získala firma Skanska SK, a.s., ktorá patrí k najväčším stavebným spoločnostiam na Slovensku. To môže byť predpokladom, že táto rekonštrukcia môže dopadnúť úspešne a v dohodnutých termínoch.

Zdroj: Mesto Piešťany