Primátor M. Tamajka odmietol opätovne podpísať uznesenia zastupiteľstva

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/03_marec/Z_11_tamajka_nepodpisal_uznesenie.mp4″ template=“mediaelement“]

V piatok 10. marca 2017 sa konalo mimoriadne rokovanie Mestskej rady. Na programe boli 3 body ale najotáznejším bol bod, ktorým primátor navrhoval pozastaviť výkon dvoch uznesení mestského zastupiteľstva mesta Piešťany. Išlo o uznesenie č. 12/2017 a 15/2017. Obe sa týkali nakladania s majetkom Bytového podniku a poslanci v podstate vyjadrili obavy, aby sa na Bytovom podniku nenakladalo nehospodárne. Svoje obavy vyjadrili do týchto dvoch uznesení. Nepomohlo ani to, že Mestská rada je v podstate poradným orgánom primátora mesta. Primátor si v danej otázke nenechal poradiť a Mestská rada ho svojimi názormi nepresvedčila.
Na vysvetlenie, poslanci uznesením č. 12/2017 navrhli to, aby sa na najbližšie rokovanie MsZ pripravila aktualizáciu Zásad hospodárenia s majetkom mesta Piešťany a najdôležitejších dokumentov Bytového podniku. Navrhli, aby MsZ schvaľovalo najdôležitejšie úkony týkajúce sa nakladania s majetkom Bytového podniku a kontrolovalo hospodárenie s ním. Druhým uznesením č. 15/2017 poslanci navrhli to, aby zastupiteľstvo bolo oprávnené schvaľovať uzatváranie zmlúv o oprave a rekonštrukcií majetku vo vlastníctve Bytového podniku a zmluvy na dodávku médií na výrobu tepla v sumách nad 50 000,- EUR bez DPH. Poslanci vlastne navrhli obmedziť konanie v Bytovom podniku novému konateľovi. Nastala patová situácia, že poslanci si znovu stáli za jedným názorom a primátor s konateľom Pavlom Vermešom za druhým.
Dôvodom nepodpísania uvedených uznesení je podľa primátora skutočnosť, že odporujú zákonu, a to Obchodnému zákonníku. Práva spoločníka v Bytovom podniku totiž vykonáva primátor ako štatutárny orgán Mesta a túto pôsobnosť nechce mať primátor obmedzenú. Tak isto ani konateľ tejto mestskej firmy. Primátor navrhuje pozastaviť výkon predmetných uznesení mestského zastupiteľstva. Patová situácia sa zopakovala aj na tejto Mestskej rade a primátora podržal iba hlas viceprimátora Hyneka. Všetci ostatní prítomní poslanci boli proti.