Majitelia vozidiel by mali umožniť plynulosť prác na ulici A. Hlinku

V období od 20.03. 2017 sa mali začať stavebné práce súvisiace s obnovou miestnej komunikácie Andreja Hlinku. Predpokladaná doba trvania prác je pri priaznivom počasí odhadovaná na dobu dvoch mesiacov. Celková dĺžka rekonštrukcie podľa schváleného harmonogramu prác by mala trvať 60 dní a skončenie sa predpokladá 19.mája 2017. V uvedenom čase bude prístup k jednotlivým prevádzkam organizovaný dočasným dopravným značením a podľa priebežných pokynov zhotoviteľa. V pondelok 20. marca sa na ulici ešte nachádzalo pomerne veľa áut. Mesto Piešťany preto prosí motoristov o rešpektovanie dočasného dopravného značenia a obyvateľov ulice, aby neparkovali na miestach, ktorých sa týka predmetná rekonštrukcia. Z uvedeného dôvodu mesto zabezpečilo, aby na vchodové dvere bytových domov bol umiestnený písomný oznam a na svoju web stránku umiestnili presný harmonogram prác, ktorý si môžu obyvatelia pozrieť. V zmysle tohto harmonogramu malo byť 21.03. na ulici Andreja Hlinku osadené dočasné dopravné značenie, ktoré by mali majitelia vozidiel rešpektovať, aby nič nebránilo plynulosti rekonštrukčných prác na tejto ulici. Plynulosť stavebných prác má totiž zásadný význam na dĺžku týchto prác. Preto má táto požiadavka veľký význam. Frézovanie povrchu vozovky sa malo začať 22. marca a tieto práce by mali prebiehať až do 26.04.