Bude PARKOVISKO pred BYTOVÝM PODNIKOM? Nové vedenie je skôr PROTI.

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/03_marec/S_12_PARKOVISKO.mp4″ template=“mediaelement“]

Nové vedenie Bytového podniku Piešťany spochybňuje verejné obstarávanie na parkovisko, ktoré sa plánovalo, aby mali zamestnanci ale aj klienti kde parkovať. V poslednom čase je parkovanie okolo sídla Bytového podniku počas dňa takmer nemožné. Popri chodníkoch na Školskej ulici sa nachádza jedno auto za druhým a zaparkovať svoje auto na danom mieste je iba otázka šťastia. Bytový podnik spravuje niekoľko tisíc nehnuteľností a ich vlastníci potrebujú často chodiť do sídla tohto podniku prejednávať určité otázky a nemajú kde zaparkovať. V danej lokalite sa nachádza aj Mestská knižnica a aj do nej chodí pomerne veľa ľudí a potrebujú parkovať. Projekt parkoviska mal čiastočne riešiť tento nedostatok parkovacích miest.

Problémy ohľadne projektu parkoviska pred bytovým podnikom boli spomínané aj ako jeden z verejne prezentovaných dôvodov, pre ktoré primátor Tamajka urobil počas Vianoc zmeny vo vedení tohto podniku. Podľa vedenia mesta ale aj podľa nového konateľa bytového podniku Pavla Vermeša sa verejným obstarávaním dosiahlo to, že toto parkovisko má byť údajne predražené. Verejné obstarávanie malo byť vyhodnotené 5. mája 2016 počas vedenia predchádzajúcej konateľky Evy Kollárikovej. Podľa súčasného konateľa Pavla Vermeša vysúťažila sa cena 170 000,- eur s DPH. Túto sumu spomínal na februárovom zastupiteľstve. Podľa našich informácií je táto suma iná a z dôvodu rozdielu v presnosti informácií týkajúcich sa verejného obstarávania a skutočnej ceny, ktorá sa vysúťažila počas predchádzajúceho vedenia bytového podniku sme oslovili Pavla Vermeša, aby nám tieto informácie upresnil. Na začiatok sme ho požiadali vysvetliť, aký bol doteraz postup pri verejnom obstarávaní.

Vedenie mesta a bytového podniku spochybňuje okrem ceny aj potrebu dendrológa, ktorý vstúpil do projektovej fázy prípravy projektu. Predchádzajúci manažment bytového podniku podľa našich informácií plánoval parkovisko, ktoré by nebolo obyčajnou vybetónovou plochou, konateľke Eve Kollárikovej dali za úlohu, že to bude takzvané parkovisko v zeleni. V úvode sa teda chcelo zachovať na ploche, kde sa má nachádzať parkovisko čo najviac jestvujúcej zelene. Túto otázku riešila dnes už bývalá poslankyňa Eva Wernerová a spracovala dendrologický prieskum miesta budúceho parkoviska, na základe ktorého ostane súčasťou plánovanej parkovacej plochy drvivá väčšina súčasnej zelene a, určitá zeleň pribudne. Odstrániť sa majú štyri stromy. Požiadavka dendrológa je podľa vyjadrenia nového konateľa Pavla Vermeša zbytočná a projekt parkoviska predražuje.

Ďalšou spornou otázkou je podľa nového konateľa bytového podniku samotná cena, ktorá sa vysúťažila pred asi trištvrte rokom. Tak, ako sme povedali Pavol Vermeš na zastupiteľstve spomenul sumu 170 000,- eur s DPH. Podľa určitých informácií je skutočne vysúťažená cena nižšia o viac, ako 40%. Preto sme konateľovi ešte raz položili otázku ohľadne tejto ceny.

Čo je vlastne skutočná pravda je v súčasnosti otázka, ktorá je jednou z najdôležitejších. Na oko jednoduchá otázka ale opakovane sa prezentujú rôzne ceny, ktoré sú vyššie o niekoľko desiatok percent. V zastupiteľstve sa prezentovala suma 170 000,- eur a v našom rozhovore suma okolo 150 000,- eur s DPH. Dúfame, že sa táto otázka čoskoro vyjasní, pretože prezentovanie rôznych súm pôsobí minimálne zmätočne. Suma 150 000,- eur s DPH je podľa našich informácií iba predpokladanou cenou v zmysle projektu. Ten totiž počíta aj s vlastným pouličným osvetlením, kanalizáciou s lapačom ropných produktov, ale aj rampou, ktorá by umožnila prípadnú režimovosť parkovania. Verejné obstarávanie ale vygenerovalo úplne inú sumu, ktorá sa nespomína. Ostáva nám veriť v to, že sú na to objektívne dôvody.

A, aký nás čaká postup, ktorý bude nasledovať a z ktorého bude jasné, či toto parkovisko bude vybudované alebo nie? Času na definitívne rozhodnutie je málo.