Tma na Kolonádovom moste ako prejav úcty k našej planéte

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/03_marec/Z_13_hodina_zeme_hotelova_akademia.mp4″ template=“mediaelement“]

Hodina Zeme je najväčšou celosvetovou kampaňou zameranou na zvýšenie povedomia verejnosti v oblasti klimatických zmien. Zhasnutím svetla na 60 minút vytvára symboliku spoločnej zodpovednosti za budúcnosť našej planéty a vyzýva ľudí, aby si uvedomili, že k zlepšeniu môže prispieť každý z nás.
Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera v Piešťanoch ako jediná škola v Trnavskom samosprávnom kraji sa zapojila do tejto celosvetovej aktivity už po štvrtý krát.
V sobotu 22. marca v čase od pol deviatej do pol desiatej večer sa vypli svetlá dominanty Piešťan – Kolonádového mosta. 60 minút tmy bolo vyplnených bohatým kultúrnym programom pri svetle sviečok.
Tí, ktorí počas hodinky vyhladli si mohli pochutiť na dobrotách, ktoré pripravili žiaci hotelovej akadémie. Taktiež nočný chlad sa dal príjemne zmierniť teplým čajom.
Domáci Piešťanci i návštevníci oceňujú aktivitu Hodina Zeme, ktorú zorganizovali učitelia a žiaci hotelovej akadémie, pretože si uvedomujú alarmujúci stav ekológie v našom meste ale i na celej planéte, ktorá je zázrakom života v našej slnečnej sústave.
Na škole funguje tiež klub, ktorý sa zameriava na aktivity v oblasti ekológie. Reaguje na výzvy organizácie Strom života. Okrem Hodiny Zeme, klub zorganizoval čistenie obytných zón od odpadkov, pravidelne sa zúčastňuje na prednáškach spojených s osvetou a úctou k prírode a kultúrnym pamiatkam.