Funkcii viceprimátora zjavne nesvedčí „mladosť“. Kto bude nástupcom M. Hyneka?

Michal Hynek končí vo funkcii prvého viceprimátora mesta Piešťany. Napriek tomu, že táto pre niekoho prekvapujúca informácia rezonovala aj 1. apríla, tak nie je to žiaden žart. Zdá sa, že funkcii viceprimátora nesvedčí mladosť. Tento rok odstúpil z funkcie viceprimátora už druhý mladý piešťanský poslanec, ktorý má ambície ísť do vyššej politiky. V januári náhle a bez predchádzajúceho upozornenia opustil vedenie mesta druhý viceprimátor Tomáš Hudcovič a v apríli končí aj prvý zástupca primátora. Tomáš Hudcovič vydržal v tejto funkcii 9 mesiacov a Michal Hynek niečo viac, ako 2 roky. V mladosti asi prevládajú iné priority. Politické ambície a vízia bezpečnej budúcnosti dostali prednosť pred prítomnosťou. Koncom tohto roka sú totiž voľby do vyšších územných celkov a obidvaja poslanci majú snahu vystúpiť vyššie na ďalší politický schod. Možno predčasne, možno nie. To je na rozhodnutí voličov. Riadiť chod mesta je teda určite ťažšie, ako si obidvaja viceprimátori predstavovali. Mladý človek má iné predstavy o živote a tí starší skúsenejší ho často a niekedy aj oprávnene neberú tak vážne. Cítia totiž, že z mladých ľudí nehovorí zažitá skúsenosť, ale skôr načítané knihy, ktoré nikdy nenahradia osobné skúsenosti. Mladí ľudia pri práci využívajú viac svoje emócie a ctižiadosť. Na všetko treba určitý čas a trpezlivosť. Aj na funkciu, z ktorej sa riadi mesto.

      Z posledných udalostí sa dá usudzovať, že v Piešťanoch je práca v pozícii viceprimátora pre politickú budúcnosť skôr príťažou, ako naopak. Napriek tomu, že na začiatku mali obidvaja  viceprimátori určite inú predstavu o výsledkoch svojej práce a o reakciách na ňu. Rozhodnutie obidvoch „bývalých“ viceprimátorov možno čítať tak, že ak chcú politicky „vyletieť“ vyššie, musia odhodiť maximum záťaže, ktorá ich v očiach voličov ťahá smerom nadol. Budovať čistejší mediálny obraz a hovoriť viac, čo by urobili „keby bolo keby“ ako to, čo urobia teraz. Plány a úmysly sa prezentujú ľahšie, ako výsledky, ktoré sa dosahujú oveľa ťažšie. Zdá sa, že komunálna politika je niekedy ťažšia, ako tá celoštátna. Komunálna politika je totiž veľmi osobná. Má dve strany mince. Tá nepríjemnejšia strana je tá, že v zodpovednej funkcii v komunálnej politike ste vlastne v prvej línii. Ste hneď na rane občanov mesta, v ktorom zároveň žijete. Idete napríklad cez mesto a ľudia vás kritizujú, keď vás stretnú. Sused vás osloví s problémom, ktorý neviete riešiť a o týždeň vás konfrontuje, prečo ste problém nevyriešil, keď dostávate nadštandardný plat. V DNA komunálneho politika je potrebný asi aj zvyk na nevďačnosť. Je pravda, že nie všetko sa dá totiž urobiť šmahom ruky, ako si predstavujú obyvatelia. Veľmi často ide o zložité procesy, nedostatok financií alebo o tímovú prácu, ktorá keď nie je na patričnej úrovni, tak ani dobrý úmysel a snaha jednotlivca nestačí. Niekedy nestačia ani skúsenosti. Komunálny politik je na tom podobne ako hokejista, ktorý ide reprezentovať Slovensko na majstrovstvá sveta. Môže byť top hokejistom v NHL , ale keď príde totálny neúspech v reprezentácii, tak mu to ľudia dajú poriadne vyžrať. A v dnešnej dobe sociálnych sietí je kritika oveľa osobnejšia a intenzívnejšia, ako napríklad pred desiatimi rokmi. Aj politik na mestskej úrovni môže mať úspech, ale naopak aj veľký neúspech, ktorý sa ťažko znáša, pretože ho vníma bezprostredné okolie, v ktorom žije. Toto nutne nemusí byť prípad Michala Hyneka, ale na samotné hodnotenie sú obyvatelia.

   Pocit primátora Miloša Tamajku nemôže byť vôbec dobrý z týchto dvoch nečakaných odchodov. Na prácu vo vedení mesta ostal v podstate sám a bude musieť nájsť aspoň trochu vhodného kandidáta na uvoľnený post viceprimátora. Uchádzači sa zjavne nehrnú napriek slušnému platu, pretože táto funkcia znižuje popularitu. Ak má človek reálne politické plány, tak tie sa vo funkcii viceprimátora skôr ohrozujú, ako naopak. A kto túto funkciu zvládne po Michalovi Hynekovi? Prvé neoficiálne úvahy hovoria o tom, že od 1.5. môže byť novým viceprimátorom dlhoročný poslanec piešťanského zastupiteľstva Martin Valo. Uvidíme. Isté je, že primátor Tamajka nebude môcť pri svojom výbere nastaviť misku váh úplne rovnovážne, pretože ideálnejšieho kandidáta, ako bol Michal Hynek určite nenájde. Vzťahy s poslancami má vedenie mesta od začiatku volebného obdobia veľmi komplikované a ťažko hľadať u poslancov potrebnú mieru lojality, akú mal viceprimátor Hynek. Väčšina poslancov je totiž veľmi kritická od nástupu nového vedenia a ten, kto zoberie túto uvoľnenú funkciu bude musieť v sebe nájsť náznaky rozdvojenej osobnosti. U bývalého viceprimátora Tomáša Hudcoviča sa to prejavilo zrušením kritiky voči vedeniu mesta na svojom informačnom portály. Sedieť na stoličke viceprimátora a kritizovať kroky, na ktorých participujete by bolo asi divné. Budúci zástupca primátora, ktorý nahradí Michala Hyneka bude musieť nájsť dôvody, aby sa posadil na túto horúcu stoličku. Bude musieť nájsť dôvody na to, aby stál za rozhodnutiami vedenia mesta a obhajoval ich, napriek tomu, že časť z nich ako poslanec kritizoval. Pravda je, že mesačná odmena okolo 2000,- EUR je zaujímavá. Tá môže tiež zohrať určitú úlohu pri rozhodovaní, či ísť do tejto rizikovej funkcie alebo nie. Predstava, že v tomto volebnom období vo funkcii viceprimátora prevažujú benefity je pravdepodobne omyl. V tejto funkcii sa na človeka nalepí viac negatívnych odoziev ako pozitívnych. Každý deň je totiž potrebné urobiť reálnu prácu, ktorá nemusí byť vždy prijatá pozitívne   u poslancov, ale ani u obyvateľov Piešťan.

redakcia TV Karpaty