Posolstvo Veľkej noci v znamení Mozarta

Posolstvo Veľkej noci sa v pondelok 10. apríla spojilo s umením fenomenálneho Mozarta. Veľkonočný koncert vážnej hudby pod strechou Domu umenia Piešťany v podaní organistu Petra Mikulu, Speváckeho zboru Lúčnica, Štátneho komorného orchestra Žilina a štyroch špickových sólistov Opery SND pritiahol stovky návštevníkov. Príhovory katolíckeho kňaza Mariána Červeného a evanjelického farára Branislava Dolinského v úvode umocnili kresťanského ducha slávnostného podujatia.
Koncert početnej zostavy profesionálov na javisku vo veľkej sále sa niesol pod dirigentskou taktovkou špickového Martina Leginusa.
Mozartovo rekviem je považované za jedno z najkrajších vokálno-inštrumentálnych diel v celej hudobnej literatúre. V období kresťanského Veľkého týždňa mimoriadne vhodne umocnilo prípravu slávenia veľkonočných sviatkov. Umeleckého slova počas večera sa zhostil Štefan Bučko.
Umelci zožali v závere vystúpenia obrovský aplauz a standing ovation.