Vzdelávanie na SOŠ v Rakoviciach má hravú tvár

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/04_april/Z_15_zahradnicka_Rakovice.mp4″ template=“mediaelement“]

Vzdelávanie na SOŠ v Rakoviciach má hravú tvár. Študenti tretieho ročníka odboru Manažment regionálneho cestovného ruchu sa v jarnom parku svojej školy učia byť animátormi. Spoza rozkvitnutých stromov je počuť smiech, radostné výkriky a povzbudenia.
Študenti sú zabratí do hry, učia sa o detskej psychike ani nevedia ako. Sú rozdelení do tímov, ktoré vzájomne súťažia a učia sa tak tímovosti, vzájomnej komunikácii či akčnosti, ktorú v praxi budú vo svete podnikania určite potrebovať.
O tom, že tieto aktivity nie sú len bezúčelové hranie sa, svedčí aj teoretická základňa, ktorú počas štúdia vo svojom odbore nadobúdajú.
V druhej časti školského areálu už prebiehajú záhradné práce. Upravujú sa chodníky, čistí sa pôda, presádzajú priesady. Jar zaklopala na dvere aj SOŠ v Rakoviciach.
O tom ako prebieha bežný školský deň v Rakoviciach sa prišli pozrieť aj študenti tretieho ročníka Pedagogickej fakulty z Trnavy.
Keďže jar prináša nové farby, nové možnosti pre kombináciu kvetov činia sa aj šikovné ruky floristov a aranžerov.
Iba v skratke sme vám načrtli čo prinášajú jarné mesiace do vyučovania na SOŠ v Rakoviciach. Ak by ste to chceli zažiť na vlastnej koži, brány školy sú pre vás otvorené v čase pracovných dní. Motiváciou návštevy tiež môže byť potreba doplniť plodiny do vašej záhrady, ktoré škola ponúka už v týchto dňoch širokej verejnosti.