Začala rekonštrukcia Sládkovičovej ulice

Dňa 20.04. 2017 sa začala rekonštrukcia Sládkovičovej ulice. Rekonštrukcia bude realizovaná v štyroch etapách a za úplnej uzávierky pre motorovú dopravu.
Ako prvý bude rekonštruovaný úsek od križovatky Sládkovičova – Teplická po križovatku Sládkovičova – Hollého, vrátane križovatky.
Do uzavretého úseku bude počas trvania uzávierky zabezpečený vjazd vozidiel rýchlej zdravotnej služby, hasičských vozidiel, vozidiel policajného zboru, vjazd zásobovacích vozidiel prevádzok situovaných v danej lokalite a vozidiel obyvateľov danej lokality. Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením.
Táto časť rekonštrukcie by mala potrvať do 17. 05. 2017.
Od 18.05.2017 začne rekonštrukcia úseku od križovatky Sládkovičova – Chalúpkova po križovatku Sládkovičova – Hollého, vrátane križovatiek.
Od 16.06.2017 to bude úsek od križovatky Sládkovičova- Hodžova po Križovatku Sládkovičova – Záhradná.
Posledná etapa začne 15. 07. 2017 a bude sa týkať úseku od križovatky Sládkovičova – D.Tatarku po križovatku Sládkovičova – Školská.
Ukončenie všetkých prác sa predpokladá k 07. 08. 2017.