Bez poznania a ochrany prírody niet budúcnosti na Zemi

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/04_april/Z_16_den_zeme_zahradnicka.mp4″ template=“mediaelement“]

Projekt Deň Zeme vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Iniciátorom bol environmentálny aktivista, senátor Spojených štátov z Wisconsinu, Gaylord Nelson. Tento deň sa začal oslavovať od roku 1970. Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch poskytované Zemou, preto aj Trnavský samosprávny kraj vo svojich 7 okresných mestách podporuje aktivity spojené s ekologickými aktivitami.
Stredná odborná škola záhradnícka v Piešťanoch 20. apríla zorganizovala už siedmy ročník Dňa Zeme a ponúkla tak verejnosti poučný i zábavný program pre deti a mládež, počas ktorého si mohli vyskúšať rôzne aktivity spojené s ochranou zelene, vody, prácu s pôdou, poznaním kveteny, výstavbou prírodných, ekologických záhradných stavieb.
Na každom stanovisku skupina detí mala možnosť získať odpovede na kvíz, ktorý sa na konci vyhodnotil.
O írečitý slovenský kultúrny program sa postaral folklórny súbor Slnečnica. Vrcholom Dňa Zeme v Piešťanoch bolo zasadenie lipy, symbolu slovanstva, nakoľko tento rok slávime aj 200 výročie od narodenia národného buditeľa Jozfa Miloslava Hurbana.
Deň Zeme je projekt, ktorý je výzvou pre všetkých, ktorým nie je ľahostajný náš ekosystém a prostredie, v ktorom žijeme, alebo budú žiť raz naše budúce generácie.