V stredu 26.04. bude mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

V stredu 26.04. sa koná v poradí už 5. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2017. Začiatok by mal byť o 15.00 hod., pretože tomuto zasadnutiu predchádza rokovanie  Mestskej rady. Zasadnutie zvolal primátor Miloš Tamajka a konať sa bude v budove mestského úradu. Ako obvykle, možnosť prezentovať svoje názory dostanú aj obyvatelia mesta Piešťany v bode „Pripomienky a dopyty obyvateľov mesta“.

    Najdôležitejšími bodmi tohto zasadnutia bude schvaľovanie bodu 4. Zníženie energetickej náročnosti materských škôl v meste Piešťany a bodu 5. Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017. Radnica pripravila dva projekty, na ktoré sa pokúsi získať finančné prostriedky z eurofondov. Predmetom týchto projektov je zníženie energetickej náročnosti v materských školách na Považskej ulici a na Ružovej ulici. Obe škôlky by mohli byť zateplené, vymenili by sa v nich rozvody energií aj svietidlá, upravilo by sa vykurovanie a dobudovala by sa vzduchotechnika. Náklady na stavebné úpravy oboch škôlok prevyšujú sumu 1,1 mil. eur. Mesto by malo mať maximálneho výšku spolufinancovania týchto projektov v sumách 20 890,- EUR a 34 700,- EUR.

Na programe je aj zmena mestského rozpočtu. Jeho príjmová časť bude navýšená o 45-tisíc eur. Tieto peniaze by mali byť rozdelené nasledovne. 30 000,- eur má byť použitých na propagáciu Piešťan počas Majstrovstiev Európy v basketbale do 18 rokov, ktoré sa tu budú konať na prelome júla a augusta. Zostávajúcich 15 000,- eur chce radnica použiť na dofinancovanie rekonštrukcie komunikácie na Ulici Andreja Hlinku.