Rokovanie a hlasovanie poslancov o dotácii 30 000,- eur na ME v basketbale !

Urobte si vlastný názor.