VÁH KONCOM APRÍLA AJ V PIEŠŤANOCH UKAZAL SVOJU SILU !

Bez komentára.