Zostane Piešťanom letisko? Koncom mája bude rozhodnuté

[evp_embed_video url=“http://ftp.tvkarpaty.sk/2017/05_maj/Z_20_letisko_pred_valnym.mp4″ template=“mediaelement“]

Piešťanské letisko je už niekoľkomesačnou telenovelou.  Vo všeobecnosti letisko nemá peniaze na prevádzku, ani na platy zamestnancov a už dlhšiu dobu mu hrozí krach.
Od roku 2008 prichádzal tok financií na letisko od štátu a od TTSK. Letisko v marci tohto roku požiadalo aj mesto Piešťany ako akcionára o finančnú pomoc, no mesto nereagovalo. Mesto ešte v novembri podalo záložné práva na majetky letiska, bol to však protiprávny krok a po odvolaní predstavenstva záložné právo zrušilo. Opätovne si ale uplatnilo záložné právo na ostatný nehnuteľný majetok spoločnosti, voči čomu sa predstavenstvo znovu odvolalo. Keďže bolo letisko na pokraji krachu, tak akcionár TTSK vybavil finančnú pomoc vo výške 400 tisíc eur. Pôžička však mala byť garantovaná nehnuteľným majetkom, na ktorý si záložné právo uplatnilo mesto. To bolo požiadané o zrušenie záložného práva, aby sa peniaze dali čerpať. Mesto však tejto žiadosti doteraz nevyhovelo, keďže si záložnými právami chráni aspoň svoje vlastné investície. Odvtedy sa predstavenstvo dva krát pokúšalo zistiť stav konania, no mesto doteraz neodpovedalo.
Letisku sa napriek všetkým ťažkostiam podarilo splatiť poslednú časť pôžičky voči Prima banke. Od bankovej inštitúcie teda už úvery nemá, ale na krku má tri súdne spory a jeden konkurz. Podľa predpokladaných výpočtov má letisko financie na prežitie iba do konca júla tohoto roku. Potom je jeho osud neistý. Podľa Mikuša je piešťanské letisko strategickým letiskom, ktoré ma 90 ročnú činnosť, má unikátne klimatické podmienky a nadväzuje na všetky druhy infraštruktúry.
Podľa uznesenia vlády č. 805/2010, ktoré hovorí o ďalšej existencii a fungovaní „malých letísk“, ktorými sú Poprad – Tatry, Sliač, Žilina a Piešťany, bude aj naše letisko bezodnou dierou na peniaze. Dnes síce pokrýva časť svojich nákladov z tržieb za služby, ale podľa uznesenia, rozhodujúcou úlohou manažmentu, od ktorej závisí fungovanie letiska a jeho hospodárske výsledky, je však zvýšenie objemu pravidelnej aj nepravidelnej leteckej dopravy. Treba ale jednoznačne zdôrazniť, že ani ten najlepší manažment na malom letisku nebude schopný zvýšiť intenzitu leteckej prevádzky tak, aby sa letisko aspoň priblížilo k výsledkom, ktoré budú postačovať na samofinancovanie. Teda doťahovačky o to, kto bude letisko naďalej podporovať, pokračujú.  Koncom mája by mal podľa Mikuša nastať zvrat.
Podľa našich informácií zástupcovia mesta Piešťany sa budú snažiť na tomto valnom zhromaždení presadiť reštrukturalizáciu spoločnosti Letisko Piešťany, a.s.
Otázne je, ako by sa k prípadnému rastu postavili občania mesta. Letecká doprava, žiaľ, generuje hluk a ako vieme z minulosti, obyvatelia častí pri letisku sú na hluk citliví. Aby sme najprv všemožne nezachraňovali letisko a potom neorganizovali petície za zrušenie kvôli hluku.