Pivovary Topvar pomáhajú zvyšovať kvalitu budúcej generácie obsluhujúcich

Práca v službách, reštauráciách a pohostinstvách si vyžaduje nielen výborné zručnosti, ale aj ľudský prístup a teoretické vedomosti. Pivní majstri z akadémie Cervesario navštívili v stredu  17. mája 2017 Hotelovú akadémiu Ľudovíta Wintera Piešťany, aby budúcim pracovníkom v gastro priemysle ukázali, ako sa profesionálne starať o pivo.

Interaktívne vzdelávanie študentov a snahu pivovarníkov oceňuje aj generálny sekretár Zväzu hotelov a reštaurácií SR, Marek Harbuľák: „Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily je najvypuklejší v segmente hotelov, reštaurácií a v cestovnom ruchu. Je stále ťažšie nájsť vhodných uchádzačov, najmä o pozíciu čašník.“ Potvrdil to aj prieskum zväzu z leta 2016, v ktorom až 97 % z 81 oslovených zariadení malo problém s obsadením voľných miest.          „Aktivity ako Cervesario prispievajú k zvyšovaniu odborných znalostí a zručností absolventov a budúcich zamestnancov a celkovému zlepšeniu tejto situácie na trhu,“ dodal.

Pivná akadémia Cervesario je špeciálny vzdelávací program Pivovarov Topvar určený plnoletým študentom odborov barman, čašník, servírka a hostinský. Školenia pozostávajú z praktickej a teoretickej časti, z ktorej v závere študenti absolvujú test a získajú certifikát.

„Naším cieľom je vzdelávať budúcich pracovníkov gastrosektora tak, aby vedeli pivnú teóriu, akú si starostlivosť o pivo vyžaduje a ako ho správne načapovať, aby sa pivo dostalo k zákazníkovi v takej kondícii, v akej opúšťa brány pivovaru. Usilujeme sa tak o zvyšovanie povedomia o pive ako nízkoalkoholickom nápoji vyrábanom z prírodných surovín a rozvoj pivnej kultúry na Slovensku,“ uviedol Janko Píry, obchodný sládok Pivovarov Topvar, ktorý školenia vedie.

Študenti vedia vedomosti získané na školení uplatniť už počas letných prázdnin, kedy mnohí z nich brigádujú na letných terasách a v pohostinstvách. Ako uviedol Ladislav Blaškovič, riaditeľ Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera Piešťany: „Vzdelávacie aktivity zo strany odborníkov vítame, pretože vedia žiakov nielen veľa naučiť, ale mnohých z nich aj motivovať k láske ku práci v oblasti gastronómie, a súčasne prinášajú aktuálne poznatky daného odboru, ktoré naši žiaci môžu ďalej využívať vo svojej praxi.“

Pivná akadémia Cervesario prebieha od roku 2011 a je určená pre končiacich študentov, ktorí dosiahli vek 18 rokov. Celkovo bolo doteraz zorganizovaných už 169 školení, ktorých sa zúčastnilo dovedna 5 612 študentov.