Vyjadrenie na tému: Vyplatenie odmien za výkon funkcie viceprimátora vo výške 10 000,-eur za roky 2016 a 2017 …