Budú v Piešťanoch taxíky výhodnejšie ako MHD?

Na poslednom mestskom zastupiteľstve sa v bode rôzne prerokovávala autobusová doprava. Beáta Palkechová z Mestského úradu predložila materiál o MAD. Materiál okrem prepravných údajov obsahoval aj návrh podmienok pre spracovanie optimalizácie. Mestskú autobusovú dopravu na území mesta Piešťany zabezpečuje dopravca ARRIVA Trnava a.s. Mesto zo svojho rozpočtu poskytuje dopravcovi príspevok 400 tisíc eur ročne. V rámci návrhu optimalizácie bolo aj predĺženie zmluvy so spoločnosťou Arriva na ďalšie tri roky, s čím mnohí poslanci nesúhlasili.
Poslankyňa Babičová kritizovala nielen návrh optimalizácie, ale aj samotnú momentálnu mestskú dopravu.
Podľa poslanca Klapicu mestská doprava vôbec nie je výhodná a v porovnaní s taxíkmi zaostáva.
Poslanec Remo Cicutto podotkol, že keďže je doprava verejná služba, rušenie liniek by vôbec nemalo prichádzať do úvahy. Autobusy denne totiž využije 2000 ľudí.
Optimalizácia hromadnej dopravy je stále v nedohľadne, takže tučné sumy z mestskej pokladnice aj naďalej potečú dopravcovi. Alebo sa o pár rokov stane, že v Piešťanoch budú namiesto autobusov jazdiť taxíky?

(dan, red)