Remo Cicutto potvrdil, že klub SpP nechcel Tamajku v TAVOS-e!