TTSK NAVRHUJE DISKUSIU o ZAČLENENÍ LETISKA PIEŠŤANY k BRATISLAVSKÉMU LETISKU

31.5. sa konalo dlho očakávané valné zhromaždenie spoločnosti Letisko Piešťany. Cieľom troch akcionárov piešťanského letiska by malo byť ozdravenie letiska a nájdenie reálneho modelu jeho fungovania ale aj po tomto valnom zhromaždení bolo vidieť, že medzi akcionármi letiska pretrváva výrazné napätie. Najmä medzi väčšinovým akcionárom, ktorým je Trnavský samosprávny kraj a mestom Piešťany. Podľa predsedu predstavenstva letiska Tibora Mikuša mesto Piešťany nerobí kroky, ktoré by letisku pomáhali.
Nezhody a nejednotnosť názorov akcionárov potvrdil aj primátor Piešťan Miloš Tamajka.
Tibor Mikuš vyzdvihoval ale najmä to, čo je najdôležitejšou snahou Trnavského samosprávneho kraja.
Rokovania s potenciálnymi investormi a záujemcami o spoluprácu, ktorí by mohli finančne vstúpiť do Letiska Piešťany, sa podľa Tibora Mikuša skončili neúspechom. Z tohto dôvodu sa začali hľadať iné reálne riešenia, ako pomôcť letisku. Trnavský samosprávny kraj prezentoval zaujímavý návrh, ktorý odráža význam Letiska Piešťany.
Začlenenie Letiska Piešťany do letiskovej spoločnosti Bratislava má podľa Tibora Mikuša dlhodobý význam, pretože poloha piešťanského letiska je mimoriadne výhodná a v okolí letiska sa nachádza ideálna dopravná infraštruktúra.
Pohľad a závery Piešťan na priebeh tohto valného zhromaždenie boli iné ako mal Trnavský samosprávny kraj. S priebehom rokovania neboli spokojní a podľa vyjadrenia primátora Miloša Tamajku pozemky, ku ktorým zriadili záložné právo neodblokujú.
Trnavský samosprávny kraj a mesto Piešťany evidentne ani v tomto čase nemajú rovnaké predstavy o fungovaní letiska a toto napätie neprináša potrebný konsenzus ale opak. Odráža sa to nie len na pomalšom postupe v ozdravení letiska ale aj v realizácii konkrétnych opatrení pre budúcnosť letiska Piešťany.
Akcionári sa dohodli na ďalšom valnom zhromaždení Letiska Piešťany a konať sa bude už 21. júna.